ДОГОВІР ОФЕРТИ

замовлення товарів через сайт з умовою доставки та замовлення товарів

в аптеках ВиконавцяТЕРМІНИ

Виконавець – ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО  «Аптека 36 І 6».

Замовник - дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем, в тому числі здійснювати замовлення послуги або бронювати Товар на сайті.

Сайт - інформаційний ресурс Виконавця в мережі інтернет, розташований за веб-адресою: https://apteka36i6.com.ua/, на якому здійснюється безпосереднє замовлення Товару.

Замовлення - належним чином оформлений запит Замовника на отримання послуги з бронювання Товару на Сайті.

Товар – товари та послуги, інформація про які розміщена на Сайті.

Аптека – відокремлений структурний підрозділ Виконавця –Аптека або Аптечний пункт.

Співробітник Аптеки – працівник Виконавця, який обробляє Замовлення, що вимагають індивідуальної обробки.

Замовлення товару - послуга, яка надається Виконавцем, суть якої полягає в бронюванні Товару, який цікавить Замовника, через Сайт в аптеці Виконавця. Послуга бронювання надається на безкоштовній основі.

Бронювання Товару здійснюється на термін - 48 годин з моменту оформлення Замовлення.

Замовлення товару без залишку –  послуга, яка надається Виконавцем, суть якої полягає в бронюванні Замовником Товару через Сайт в аптеці Виконавця, який відсутній в момент бронювання в аптеці. Замовлення товару без залишку надається на безкоштовній основі. Замовлення товару без залишку здійснюється на термін - 5 робочих днів з моменту оформлення Замовлення.

Замовлення товару з умовою доставки - послуга, яка надається Виконавцем, суть якої полягає в бронюванні Замовником Товару, який представлений на Сайті Виконавця з умовою доставки до відділення кур'єрської служби або за адресою Замовника.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Замовляючи послуги через Сайт Виконавця, Замовник погоджується з умовами даного Договору публічної оферти (далі - Договір), викладеними нижче. Виконавець надає Замовнику послуги з надання інформації про Товар, який може бути придбаний Замовником у Виконавця, замовлення (бронювання) необхідного Замовнику Товару.

1.2. Цей Договір, представлений на Сайті, є публічною офертою. Погодження з умовами цієї оферти трактуються як акцепт, рівносильний укладенню договору на надання послуг з замовлення товару або замовлення товару без залишку або замовлення товару з умовою доставки. Повним і беззастережним прийняттям (акцептом) умов цієї оферти вважається проставлення спеціальної відмітки (галочки) у відповідному полі при оформленні Замовлення.

1.3. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір.

1.4. Замовник погоджується з Договором шляхом проставлення позначки у вигляді «галочки» в графі «Я приймаю умови Договору публічної оферти» на останньому етапі оформлення Замовлення на Сайті. Погоджуючись з умовами цього Договору, Замовник підтверджує своє право і дієздатність, фінансову спроможність, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цього Договору. Замовник підтверджує достовірність своїх особистих даних, а також даних осіб, зазначених у замовленні, і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність. Замовник приймає на себе всі можливі комерційні ризики (оформлення нового замовлення, зміна тарифу, повернення грошей та ін.), пов'язані з його діями по допущенню помилок, недоліків при наданні даних при оформленні Замовлення.

1.5. До відносин між Замовником та Виконавцем застосовуються положення чинного законодавства України.

Стаття 2. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

2.1.  Замовлення оформляється самостійно Замовником на Сайті.

2.2.  Для початку оформлення Замовлення Замовник заповнює реєстраційну форму із зазначенням своїх прізвища, ім’я та по батькові, адреса електронної пошти та контактний номер телефону.

2.3. Для виконання Замовлення данні з реєстраційної форми передаються Виконавцю.

Стаття 3. ТЕРИІНИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1.  Весь обмін інформацією між Сторонами щодо  Замовлення і виконання інших своїх зобов'язань за цим договором здійснюється через електронну пошту, адреса якої вказана Замовником при реєстрації та/або шляхом SMS повідомлень.  У зв'язку з цим, Замовник зобов'язується регулярно, аж до моменту фактичного виконання Замовлення, самостійно відстежувати поточний статус свого Замовлення, в тому числі перевіряти свою електронну пошту та/або SMS повідомлення, на предмет отримання інформації про можливі зміни, а в разі необхідності звертатися за інформацією до Виконавця за телефоном, вказаним на Сайті у розділі «Наші аптеки» або через форму зворотного зв'язку, розміщену на Сайті.

3.2.  В термін не пізніше 15 хвилин з моменту отримання Замовлення представник Виконавця зв'язується з Замовником для уточнення параметрів заброньованих Товарів.

3.3.  Виконавець залишає за собою право анулювати замовлення Замовника на етапі підтвердження  згідно п.3.2 у разі, якщо Замовник не виходить на зв'язок і не підтверджує замовлення.

Стаття 4. ОТРИМАННЯ ТОВАРУ

4.1.Товар може бути придбаний (отриманий) Замовником виключно в Аптеках Виконавця.

4.2.Товар може бути придбаний Замовником з умовою доставки кур’єрською службою згідно чинного законодавства, а саме:

Закон України від 17.09.2020 № 904-IX «Про внесення змін до статті 19 Закону України «Про лікарські засоби» щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами»

4.2.1.  Адреси та режим роботи Аптек Виконавця, де може бути придбаний Товар, розташовані на Сайті на сторінці Виконавця «Наші аптеки».

4.3 Для отримання Товару, щодо якого було сформоване Замовлення, Замовнику необхідно звернутися в Аптеку Виконавця, в яку було відправлено Замовлення протягом 48 годин з моменту оформлення Замовлення, і повідомити Співробітнику аптеки номер Замовлення.

Перед отриманням Товару Замовник оглядає Товар, перевіряє параметри Товару, після чого оплачує і отримує Товар.

4.4 Для отримання Товару без залишку, щодо якого було сформоване Замовлення, Замовнику необхідно звернутися в Аптеку Виконавця, в яку було відправлено Замовлення після підтвердження Співробітником аптеки надходження Товару до Аптеки, і повідомити Співробітнику аптеки номер Замовлення.

4.5 Якщо Товар є рецептурним (відпускається за рецептом лікаря) - Замовник надає рецепт на такий Товар.

Співробітник аптеки має право вимагати у Замовника надання рецепта, у разі якщо вказаний Замовником в замовленні Товар відпускається виключно за рецептами.
При не наданні Замовником заповненого, з не закінченим терміном дії, рецепта на Товар, у разі, коли його надання є обов'язковим, Співробітник аптеки відмовляє Замовнику у відпуску такого Товару, і Замовлення вважається скасованим (в частині товару, щодо якого не було надано рецепт) за ініціативою Замовника.

4.6 При оформленому Замовленні з умовою доставки, Замовник узгоджує всі параметри товару з Виконавцем у телефонному режимі.

Стаття 5. СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Замовлення буде скасовано після закінчення строку бронювання товару або бронювання товару без залишку вказаного в даному Договорі в статті 3 «Терміни виконання замовлення».

Стаття 6. ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Ціна Товару зазначена на Сайті Виконавця і дійсна виключно при оформленні Заказу через Сайт Виконавця. Що стосується помилково зазначеної ціни замовленого Замовником Товару, Виконавець інформує про це Замовника під час підтвердження Замовлення. Замовник приймає рішення про виправлення ціни або скасування Замовлення. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку, але не частіше ніж 2 (два) рази на день, при цьому ціна на Товар, замовлений Замовником до зазначеного моменту зміні не підлягає.

6.2. Способи оплати Товару – в Аптеці Виконавця готівкою та/або банківською карткою при отриманні Товару та/або на Сайті Виконавця через систему LiqPay.

6.3 Оплата Замовлення товару з умовою доставки:

6.3.1. Оплата Замовлення товару з умовою доставки, заброньованого через Сайт, з умовою доставки до відділення кур'єрської служби або за адресою Замовника здійснюється за передплатою вартості товару або товарів в Замовленні без урахування вартості послуги доставки (за послугу доставки Замовник сплачує безпосередньо кур'єрській службі), шляхом переказу грошових коштів з платіжної карти на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою платіжної система LiqPay. Виконавець надсилає Замовнику шляхом SMS повідомлення в якому вказано особистий номер замовлення, сума замовлення і посилання для оплати в системі LiqPay.

6.3.2. Замовник зобов'язаний здійснити оплата за посиланням протягом 1 (однієї) години, але не пізніше 15 (п’ятнадцятої) години дня після відправки SMS Замовнику.

6.3.3. У разі несплати Замовлення в терміни, зазначені в п.6.3.2. Договору , Замовлення автоматично анулюється.

Стаття 7. ПОВЕРНЕНЯ ТОВАРУ

7.1 За умовами даного розділу і Договору в цілому, не регламентують умови повернення Товарів, придбаних Замовником.  Умови повернення Товарів, регулюються чинним законодавством України.

Після завершення покупки (внесення грошових коштів та отримання чека) - Товар належної якості поверненню та обміну не підлягає, це рішення передбачено Постановою Кабінету Міністрів від 19 березня 1994 р № 172.

Дане законодавство діє, навіть якщо Замовник не покинув приміщення Аптеки Виконавця і не відходив від каси. (Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1317 (1317-2003-п) від 20.08.2003, N 1 642 (1642-2004-п) від 13.12.2004, N 1173 (1173-2005-п) від 07.12. 2005):

•    Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети санітарної гігієни
•    Непродовольчі товари:
    - корсетні товари
    - парфумерно-косметичні вироби
    - дитячі іграшки м'які
    - дитячі іграшки гумові надувні
    - зубні щітки
    - гребінці, гребінці і щітки масажні
    - рукавички
    - білизна натільна
    - панчішно-шкарпеткові вироби
    - товари в аерозольній упаковці
    - товари для немовлят (пелюшки, соски, пляшечки для годування тощо)
    - та ін.
7.2. З питань якості Товару слід звертатися до Виконавця за телефоном:

+38 (044) 528-25-38 з 09:00 до 17:00 крім суботи, неділі, святкових днів.

Стаття 8. ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Гарантії і відповідальність Виконавця.

8.1.1. Виконавець не несе перед Замовником відповідальність у разі повної або часткової непрацездатності Системи бронювання і її компонентів протягом будь-якого часу, а також при відсутності можливості доступу Замовника до системи або несення ним будь-яких непрямих або прямих витрат у зв'язку з даними обставинами. Всі пропозиції, ціни, а також умови продажу, можуть бути змінені без повідомлення Замовника, обмежені за часом, факторами вихідних днів і свят, сезонними коливаннями цін, листами очікування, а також страйками і тимчасовою непрацездатністю систем бронювання та / або схильні до інших змін, умов і обмеженням.

8.1.2. Виконавець не несе відповідальність за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме:

  • в разі неможливості виконання, прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності відомостей і документів, представлених Замовником, включаючи, але не обмежуючись випадками внесення зазначеними особами в Систему бронювання недостовірних, хибних відомостей незалежно від причин, що призвели до надання недостовірних відомостей.
  • в разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності відомостей і документів, наданих Замовником, або порушення Замовником умов цього Договору або вимог до документів;
  • за достовірність і правильність оформлення документів Замовника та інших осіб, зазначених у Замовленні.
  • про обов'язок дотримуватися митних та прикордонних правил.

8.2. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або невиконання зобов'язань за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили, до яких відносять такі обставини: пожежа, епідемія, землетрус, терористичний акт, повінь, ураган, шторм, цунамі, зсув, інші стихійні лиха і катаклізми, військові дії будь-якого характеру, страйки, введення надзвичайного або воєнного стану, ембарго, зміни законодавства України, видання органами влади нормативних актів, які спричинили неможливість належного виконання Сторонами своїх зобов'язань та інші обставини, на які сторони не можуть вплинути і запобігти.

8.3. Про настання (і припинення) зазначених в пункті 8.2. цього договору обставин, Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим договором, зобов'язана негайно повідомити іншу Сторону. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про зазначені обставини позбавляє Сторони права посилатися на ці обставини і не звільняє від відповідальності за цим договором. Термін виконання зобов'язань Сторонами за цим договором відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів, кожна із Сторін буде мати право відмовитися від виконання зобов'язань за цим договором.

8.4. При настанні зазначених обставин Сторони мають право в судовому порядку вимагати розірвання договору.

Стаття 9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Сайті, є інтелектуальною власністю Виконавця.

9.2. Документи і пов'язані з ними графічні зображення, розташовані на Сайті, можуть бути використані тільки в інформаційних, некомерційних або особистих цілях.

Стаття 10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Надання інформації Замовником:

10.1.1. При реєстрації на Сайті Замовник заповнює наступну інформацію: прізвище, ім'я, дата народження, номер телефону, адресу електронної пошти, пароль для доступу до Особистого кабінету на Сайті.

10.2. Надаючи свої персональні дані при реєстрації на сайті, Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем, у тому числі і з метою надання послуг Виконавцем.

10.2.1. Якщо Замовник не бажає, щоб його персональні дані оброблялися, то він повинен звернутися в Службу по роботі з клієнтами Виконавця через форму зворотного зв'язку на Сайті. У такому випадку вся отримана від Замовника інформація (в той числі логін і пароль) видаляється з бази Виконавця і Замовник не зможе розміщувати Замовлення на Сайті.

10.3. Використання інформації наданої Замовником і одержаної Виконавцем.

10.3.1 Виконавець використовує інформацію:

  • для реєстрації Замовника на Сайті;
  • для виконання своїх зобов'язань перед Замовником за відповідним замовленням;
  • для оцінки та аналізу роботи Сайту;
  • для визначення переможця в акціях, що проводяться Виконавцем;
  •  для участі в бонусних програмах Виконавця.

10.3.2. Виконавець має право направляти Замовнику повідомлення рекламно-інформаційного характеру.

10.4. Розголошення інформації, отриманої Виконавцем:

10.4.1. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем для виконання зобов'язань перед Замовником.

10.4.2. Не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації відповідно до обґрунтованих вимог чинного законодавства.

10.5. Виконавець одержує інформацію про ip-адресу відвідувача Сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

10.6. Виконавець не несе відповідальності за відомості, надані Замовником на Сайті в загальнодоступній формі.

Стаття 11. ІНШІ УМОВИ

11.1. До відносин між Замовником та Виконавцем застосовується законодавство України.

11.2. У разі виникнення у Замовника питань він повинен звернутися в Службу по роботі з клієнтами Виконавця за телефоном вказаному в розділі "Контакти". Якщо у Замовника є претензії безпосередньо до якості роботи Виконавця, Замовник подає письмову претензію в термін не більше 20 (двадцяти) днів з моменту виникнення причини спору. Протягом 10 (десяти) днів Виконавець розглядає претензію і направляє Замовнику обґрунтовану відповідь. Усі виникаючі суперечки Сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, при не досягненні угоди суперечка буде передана на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Визнання судом недійсності будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень. У такому випадку Договір продовжує діяти без урахування недійсних положень, а сторони вносять необхідні зміни до умов цього Договору.